Na náměstí Kosovelov trg vystupuje jako poměrně velká stavební masa s kvalitními architektonickými elementy v hlavní ose v průčelí.