Pochází pravděpodobně ze 14. století.

Budova je obecně známá také jako »Tribunale vecchio« (starý soud).