Foto: Ivan Andrejic

Kašna na náměstí představovala hlavní styk ostrovního Kopru s pevninou. Zde končil vodovod přivádějící vodu do města.

Kašnu nechal postavit roku 1666 předák Lorenzo Da Ponte, tehdy získala také dnešní barokní podobu. Osmiúhlá nádrž s obloukem představující most jako symbolický odkaz na předákovo příjmení je navíc vyzdobena pyramidami, erby, kamennými obličeji, dalšími motivy a zábradlím.

Kašna se používala do roku 1898.