Foto: Ivan Andrejic

Současná stavba, která byla vícekrát obnovena, vznikla asi v 11. století. Spodní část je v gotickém, horní v renesančním slohu. V první polovině 18. století byla katedrála rozšířena. Dnes je 70 m dlouhá a 25 m široká katedrála jednou z největších ve Slovinsku.

V katedrále si můžete prohlédnout umělecká díla Vittora Carpaccia a mramorový náhrobek sv. Nazaria, biskupa a patrona města (z 6. století), jež kolem roku 1350 darovala městu Benátská republika.

Zvláštnost koperské katedrály představuje křtitelnice – od katedrály oddělená rotunda Matky Boží Karmelské.

U katedrály se nachází 54metrová Zvonice z 12. století, která k ní byla připojena roku 1488.

Katedrála má také nádherné 4manuální symfonické varhany, které jsou největšími kostelními varhanami ve Slovinsku. Vyrobily je v roce 1988 německé varhanářské dílny Kleuker a Steinmeyer podle plánů francouzského skladatele, varhaníka, klavíristy a pedagoga Jeana Guilla (1930-2019).