Moře se svým pobřežím představuje ekologicky důležité území, žije zde až 1 800 rostlinných a živočišných druhů. Naše moře trvale obývají také mořská želva kareta a delfín.

V zálivu se nachází zvláště ekologicky důležité území: stanoviště mořské trávy Posidonia oceanica .

Mezi Koprem a Izolou se táhne piniová alej, u Žusterny si všimněte flyšového útesu, další zajímavosti hodnocené jako přírodní památka.