který sloužil k obraně města (a Istrie). V 17. století prošel rekonstrukcí, v 19. století byl zbourán rakouskými úřady.

Do současnosti se zachoval pouze reliéf lva sv. Marka, který byl roku 1924 umístěn nade dveře paláce Totto ex Gavardo.