Vedle se nachází sklad soli dostupný přímo z přístaviště.

Gotický dům (Gramscijev trg 4 a 5) představuje typický příklad »casa a gheffo«.

Uvnitř se nachází etnologická sbírka Regionálního muzea Koper .