Na náměstí je socha v jeho skutečné velikosti, dárek řecké vlády z roku 2001.

U náměstí stojí někdejší klášter sv. Kláry s kostelem.

V klášteru sv. Kláry se v současnosti nachází Regionální archiv Koper.