Na někdejší nejdůležitější náměstí periferie města se vstupuje bývalou městskou branou Muda, po dlouhá staletí jediným pevninským vchodem, zachovalým v celé záři renesančního ducha.

Vlevo od brány je zbytek někdejšího městského opevnění s menší klenutou branou, vpravo pak kostel sv. Basse z konce 16. století stojící v místě původního hospice, městského chudobince a útulku pro cizince.

Perla náměstí, barokně zdobená kašna Da Ponte z roku 1666, uzavírá jeho severní část.

Náměstí vzniklo u nejdůležitější městské brány někdejšího ostrova, která byla mostem spojena s pevninou, představovala tedy důležitou dopravní spojku.

Z toho důvodu se v minulosti na náměstí skutečně obchodovalo, především s chlebem, který upekly a ve městě prodávaly selky.

V současnosti nese náměstí jméno slovinského básníka France Prešerna, autora básně Zdravljica, jejíž část se stala textem národní hymny.

Na náměstí si můžete prohlédnout také palác Cadamuro – Morgante z 18. století.

Na zemi pak bronzový odlitek ostrovního Koperu, vyrobeného dle nákresu Giacoma Fina z roku 1619.