Stavba má barokní průčelí.

V paláci v současnosti sídlí ústřední městská knihovna .