Byl postaven na konci 17. století.

V současnosti se zde nachází Správní úřad Koper.