Gotický vstupní portál prý pochází z 15. století a pravděpodobně byl součástí paláce šlechtické rodiny Verzi, jedné z nejstarších v Koperu.

V oblouku si všimněte rodinného erbu.

Dle některých je portál největším kamenickým architektonickým dílem Koperu.