Na místo ztrouchnivělého původního barokního obrazu byl umístěn nový obraz koperského umělce Bartolomea Gianelliho, roku 2017 pak na to samé místo dílo Bošadražská Marie (Bošadraška Marija) od Tomaže Perka.

Obraz znázorňuje Ježíšovu matku držící v levé ruce mořskou hvězdu. Marie je patronkou námořníků, často označována jako Stella Maris – mořská hvězda.

Na pozadí obrazu je vypodobněn Koper.