Foto: arhiv MOK

Řadí se k nejvýznamnějším koperským palácům, jež návštěvníky vždy znovu okouzlí elegantní podobou a bohatou historií.

Pretorský palác uzavírá jižní stranu hlavního náměstí Titov trg. Byl vybudován v 13., současnou podobu s převládajícím slohem pozdní gotiky-renesance a benátské gotiky získal v polovině 15. století. Palác zdobí venkovní schodiště, balkon, charakteristické průčelí, socha Spravedlnosti s mečem a okrasné erby s vytesanou historií Kopru.

Poslední rekonstrukcí prošel v roce 2001.

V přízemí se nachází turistické informační centrum (TIC), stará lékárna a výstavní prostor, v prvním patře mimo jiné oddací síň, protokolární místnost starosty a zasedací místnost, kde se schází zastupitelstvo města.

Během otevírací doby info centra je možná komentovaná prohlídka stavby.

Pretorský palác patří mezi nejoblíbenější památky návštěvníků ze všech částí světa. Také proto obdržel certifikát výjimečnosti od Tripadvisoru a další důležitá ocenění.