Foto: arhiv MOK

Řadí se k nejvýznamnějším koperským palácům, jež návštěvníky vždy znovu okouzlí elegantní podobou a bohatou historií.

Pretorský palác uzavírá jižní stranu hlavního náměstí Titov trg. Byl vybudován v 13., současnou podobu s převládajícím slohem pozdní gotiky-renesance a benátské gotiky získal v polovině 15. století. Palác zdobí venkovní schodiště, balkon, charakteristické průčelí, socha Spravedlnosti s mečem a okrasné erby s vytesanou historií Kopru.

Poslední rekonstrukcí prošel v roce 2001.

V přízemí se nachází turistické informační centrum (TIC), stará lékárna a výstavní prostor, v prvním patře mimo jiné oddací síň, protokolární místnost starosty a zasedací místnost, kde se schází zastupitelstvo města.

 

Pretorský palác patří mezi nejoblíbenější památky návštěvníků ze všech částí světa. Také proto obdržel certifikát výjimečnosti od Tripadvisoru a další důležitá ocenění.