Pěkně viditelná je první vrstva – povrch před místním kostelem. Druhá vrstva je viditelná pouze na cestě mezi domy, třetí na menší návsi u okraje vsi.

Foto: Vojko Rotar