Po prvotním sporu s Benátskou republikou, nejprve roku 1145, kdy Koper utrpěl porážku, byl přinucen k tzv. »přísaze věrnosti« benátskému dóži. Pozdějších sporů se Koper neúčastnil, zůstal loajální Benátské republice. Roku 1182 obdržel jako poděkování právo k monopolnímu provozu přístavu soli na následujících 29 let s výhradním právem dovozu soli na pevninu na úseku mezi Gredežem a Puljem. Tím si Koper obhájil svůj ekonomický primát mezi istrijskými městy.

V současni funguje Taverna jako oblíbená scéna různých událostí.

Foto: Ivan Andrejic