Jedná se o 10patrový věžový dům postavený roku 1957 s původně 90 malými garsoniérami, které byly určené dělníkům továrny Tomos, kteří přicházeli z bývalých jugoslávských republik (byla to v podstatě ubytovna pro svobodné).

Mnozí, především z důvodu narušení siluety městského jádra, věžový dům kritizovali.

V roce 2018 prošel dům rekonstrukcí, v současnosti jsou v něm byty.