Ačkoli je ulice známá také pod názvem Calegaria a již po staletí je určena obchodníkům a řemeslníkům, kteří mají v přízemí paláců obchodní prostory.

Zde můžete obdivovat různé paláce a významné domy, některé z nich stojí mírně stranou z ulice.

Kromě domu Orlandini a paláce Barbabianca si lze prohlédnout ještě úzký benátsko-gotický bytový dům Galli s malovanou hlavní fasádou (ulice Čevljarska 1, dům je spojený s Prétorským palácem), barokní bytový dům z 18. století složený z více gotických stavebních jednotek spojených malým vnitřním dvorkem (ulice Čevljarska 5), renesanční dvorní portál (ulice Čevljarska 7), barokní palác z 18. století (ulice Čevljarska 17), neogotický palác z 19. století (ulice Čevljarska 23), barokní palác Pellegrini de Favento ze 17. století (ulice Čevljarska 25/ ulice OF 2), naproti pak palác De Franceschi (který prý byl na počátku 20. století sídlem spořitelny »Cassa rurale di prestiti e risparmi«).

V ulici se nachází také barokní bytový dům Biscontini – Minca z 16. století se zachovalým renesančním vstupním portálem (ulice Čevljarska 30) a palác na adrese Čevljarska 38.

Při procházce ulicí navrhujeme také prohlídku Galerie Meduza Koper (ulice Čevljarska 34).