Kromě zastávky u městské brány z roku 1516 a zachovalé části někdejšího opevnění v její blízkosti se cestou ke stavbě Taverna v dopoledních hodinách určitě zastavte na městské tržnici, kde své produkty prodávají farmáři a kde je, především o sobotách, velmi živo.

Zvláště v létě navrhujeme zastávku v parku Hlavatyjev park u koperské tržnice, kde si můžete odpočinout ve stínu stromů, zatímco se děti vydovádí na hřišti. Možná vám bude ale více vyhovovat pouhý výhled na lodě a moře u městského přístaviště, které se dříve jmenovalo Porporella, proto místní obyvatelé označovali i ulici jako »in Porporela«.