Vnější opevnění obklopovalo někdejší ostrov, vnitřní město, které ještě nebylo rozšířeno na celý ostrov.

V severní části někdejšího ostrova se opevnění překrývají.

Vnější opevnění pravděpodobně vzniklo před kapitulací města, resp. před vzpourou, kdy Benátští zničili skoro celé opevnění.

Nelze s jistou říct, jak je vnitřní opevnění staré: jedna teorie datuje opevnění do roku 555, druhá do období pozdní antiky či raného středověku.

Vnitřní opevnění mělo 10 bran a 15 obranných věží, vnější pak 12 bran a 24 obranných věží.

Jediná kompletně zachovalá brána vnějšího opevnění je brána Muda, u které si lze zblízka prohlédnout také zbytky opevnění.

Zbytky opevnění můžete vidět také u nábřeží Kopališko nabrežje, brány Izolska vrata a v ulici Sabinijeva (některé části opevnění spadají do soukromého vlastnictví a bohužel nejsou přístupné).