Ob ugodnem vremenu bo v poletnih mesecih, ob sobotah in nedeljah, na voljo brezplačen ladijski prevoz za potnike na relaciji Ankaran–Koper–Izola–Piran.

Prevoze se bo izvajalo preko projekta CROSSMOBY, program sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2014-2020.

Potniki se bodo lahko vkrcali/izkrcali na lokacijah:

  • Ankaran (pomol pri kampu Adria Ankaran Resort),
  • Koper (ob parkirišču na Ukmarjevem trgu),
  • Izola (pomol pred Hotelom Marina) in
  • Piran (pristanišče – pomol pri rdečem svetilniku).

Ladja bo opremljena tudi z nosilci za kolesa.

Vnaprejšnje rezervacije mest na ladji niso možne, prevoze se koristi po sistemu »kdor privi pride, prvi melje«.