TURISTIČKO-INFORMATIVNI CENTAR (TIC) KOPAR

Titov trg 3, SI – 6000 Kopar

Tel.: 386 (0)5 664 64 03

E-adresa: tic@koper.si

 

VAŽNI BROJEVI TELEFONA:

POLICIJA: 113

POLICIJA – prijava počinitelja kaznenih djela, anonimni telefon: 080 12 00

112 CENTAR ZA OBAVJEŠTAVANJE, MEDICINSKU POMOĆ, VATROGASCE, VETERINARSKU POMOĆ, JEDINICE ZA SPAŠAVANJE: 112

AMZS (slovenski autoklub) – pomoć na cesti i vuča vozila: 1987

SOS POZIV U NUŽDI NA MORU: 080 18 00

Kod Slovenije za međunarodne pozive u Sloveniju: +386

 

PRISTUP INTERNETU

U većem dijelu centra grada možete upotrebljavati javnu bežičnu internetsku mrežu Koper Wi-Free. U pretraživač upišite Koper Wi-Free ili posjetite web-stranicu https://www.wi-free-community.net/sl/ i pratite upute za 24-satni besplatni pristup internetu.

Inače, besplatan pristup internetu svojim gostima omogućuje i većina ugostiteljskih lokala, smještajnih objekata i trgovačkih centara.

 

MEDICINSKA POMOĆ

DOM ZDRAVLJA KOPAR (http://www.zd-koper.si/sl/)

Dom zdravlja Kopar, Dellavallejeva ulica 3 i jedinice ZD-a Kopar:

– Jedinica Bonifika, Ljubljanska cesta 6a, Kopar

– Zdravstvena stanica Olmo, Cesta na Markovec 1, Kopar

– Opća ambulanta Pobegi Čežarji, Cesta I. Istrske brigade 59, Pobegi

– Opća ambulanta Šmarje, Šmarje 89, Šmarje

Informacije: Tel: +386 (0)5 664 71 00

AMBULANTA HITNE MEDICINSKE POMOĆI: Tel.: +386 (0)5 6647 440

  • Dom zdravlja Kopar – Bonifika, Ljubljanska cesta 6a, Kopar (radnim danima od 7.00 do 20.00 sati)

i

  • Opća bolnica Izola, Urgentni centar, Polje 40, Izola (noću, tijekom vikenda i praznika/blagdana): +386 (0)5 664 74 40

DEŽURNA ZUBARSKA AMBULANTA (subote, nedjelje i blagdani od 8.00 do 12.00 sati):

Dom zdravlja Kopar, Dellavallejeva ulica 3, Kopar; Tel.: +386 (0)5 664 73 99

LJEKARNA

  • Ljekarna Kopar, Kidričeva ulica 2, Kopar; Tel.: +386 (0)5 611 00 00 (obalne-lekarne.si).

Izvan redovnog radnog vremena ljekarna obavlja i dežurstva.

*uz ljekarnu se nalazi automat za neke lijekove.

Prodavaonice s medicinskim pomagalima:

 

JAVNE SANITARIJE U KOPRU

Javne sanitarije nalaze se na 3 lokacije u Kopru, preciznije:

  • Tržnica Kopar (Pristaniška ulica 2) – svaki dan od 7 do 22 sata,
  • Parkiralište uz stadion Bonifika – svaki dan od 7 do 22 sata,
  • Sanitarije uz nekadašnju obalnu cestu – svaki dan od 7 do 22 sata,

Sve sanitarije su besplatne i dostupne i osobama s lokomotornim smetnjama.

Korisnici pametnih mobilnih uređaja mogu preuzeti besplatnu aplikaciju koja će vam pomoći u traženju javnih sanitarija : https://www.kvcb.si/index.php/aktualno/1799-najblizji-wc.

 

PROMETNE INFORMACIJE U SLOVENIJI

Prometno-informativni centar (PIC): tel.: 1970; automatska govorna pošta: 080 22 44; E-adresa: info@promet.si; https://www.promet.si/portal/sl/razmere.aspx

Mobilna aplikacija: DarsPromet+ / DarsTraffic+

 

PRAZNICI U SLOVENIJI

Praznici u Republici Sloveniji
1. i 2. siječnja – Nova godina
8. veljače – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
27. travnja – Dan otpora protiv okupatora
1. i 2. svibnja – Praznik rada
8. lipnja – Dan Primoža Trubara
25. lipnja – Dan državnosti
17. kolovoza – Udruživanje prekomurskih Slovenaca s matičnim narodom
15. rujna – Vraćanje Primorske matičnoj domovini
25. listopada – Dan suverenosti
1. studenog – Dan sjećanja na mrtve
23. studenog – Dan Rudolfa Maistra
26. prosinca – Dan samostalnosti i jedinstva
Praznici (osim praznika: Dan Primoža Trubara, Udruživanje prekomurskih Slovenaca s matičnim narodom, Vraćanje Primorske matičnoj domovini, Dan suverenosti i Dan Rudolfa Maistra) su neradni dani.

Neradni dani u Republici Sloveniji:
Uskrsna nedjelja, Uskrsni ponedjeljak
Nedjelja Duhova – Duhovi
15. kolovoza – Uznesenje Marijino
31. listopada – Dan reformacije
25. prosinca – Božić