Na malom Giordanovom trgu možete pogledati nekadašnji samostan i kapucinsku Crkvu sv. Marte.

Trg se nekada zvao „Campo dei Cappuccini“ prema tom ogranku franjevačkog reda. Kapucini su tu živjeli do Drugog svjetskog rata, kada je samostan ukinut.

Danas crkvu upotrebljava pravoslavna zajednica i prilagođena je pravoslavnom bogoslužju.

U prostorijama nekadašnjeg samostana danas se nalazi Centar za socijalni rad Kopar.