Gotička kuća predstavlja tipiziranu koparsku kuću – takav način izgradnje najvjerojatnije je bio karakterističan za obrtnički i ribarski sloj stanovništva u Kopru.