Značajka palače jest fasada s mnogobrojnim pravokutnicima s cvjetnim motivima.

Većina slika nažalost je već izblijedjela, a boja je sačuvana samo u najvišem dijelu, pod krovom.

Palača je danas u privatnom vlasništvu.