U Vanganelu se nalazi Crkva Djevice Marije Pomoćnice. To je jednobrodna crkva sa zvonikom na preslicu koja je navodno nastala u 19. stoljeću. U drugoj polovini 20. stoljeća crkva je obnovljena, a prije toga je nekoliko godina služila kao skladište.