Vas je zelo prijetna, prebivalci svoje domačije obnavljajo v istrskem slogu. Jedro vasi nudi dvorišča in urejene ulice. Našli boste tudi vinske kleti, na katere so domačini zelo ponosni.

15.9.1947 je bil v Cepkih, na podlagi Pariške mirovne pogodbe, postavljen blok med cono A in cono B Svobodnega tržaškega ozemlja. Kasneje so postavili tudi karavlo (vojaški objekt), ki je vključena v Register nepremične kulturne dediščine Republike Slovenije.
V ta register sta vključena tudi Zbiralnik in čistilna naprava Rižanskega vodovoda (območje s staro vodarno oz. čistilno napravo, glavnim rezervoarjem ter glavnim cevovodom, ki dovaja vodo proti Kopru;)