LG LALANIT:  Šivilja in škarjice, lutkovna prestava 4+

Janoš Palvy (Madžarska): Vitez Laszlo, tradicionalne madžarske lutke 4+