Vabljeni na vačer istrsko-beneških ljudskih pesmi in viž.