V petek, 14. junija 2024 se bo s prezentacijo notranjščine zaključila obnova nekdanje krstilnice, Marijine rotunde v Kopru (rotunda blaženega Elije), domnevno najstarejše zgradbe v Kopru (11.st.).

Ta manj poznana centralna sakralna stavba najverjetneje sodi med najstarejše koprske stavbe, po njeni oceni bi lahko krstilnica na tem mestu stala že v 5. ali 6. stoletju, je na srečanju z mediji povedala konservatorska svetnica dr. Mojca Marjana Kovač (ZVKDS OE Piran), ki je vodila  prenovo. Ta se je začela z nedestruktivnimi raziskavami z georadarjem, opravljenimi še  pred pričetkom del leta 2021,  v okviru katerih so bili detektirani ostanki bazena za krščevanje pod obstoječim tlakom.

V letu 2023 so potekale restavratorske sondažne raziskave na notranjem ostenju, v okviru katerih so bile odkrite fragmentarno ohranjene stenske poslikave na stranicah predhodnih okenskih odprtin, ki jih je mogoče glede na rastlinsko dekoracijo časovno opredeliti med 14. in 15. stoletje. Cerkev je tedaj imela štiri okna, v dveh je ohranjena poslikava.

Več o tem kako je potekala obnova tudi v njenem avtorskem besedilu, ki je dostopen na povezavi: Marijina rotunda – ZVKDS

V obnovljeni rotundi bodo razstavljene ikone koprskih svetnikov in blaženih, ki jih posebej za ta prostor zasnoval in naslikal ikonograf dr. Pavel Orlando.

Foto: Damian Fischer