KOPERCAPODISTRIA

ponedeljek, 16. 5.  Predvečer Foruma

19.00   KAVARNA LOGGIA, Titov trg

Lara Sorgo: „Literarne perspektive o identiteti in pripadnosti: kritična

analiza nekaterih primerov iz italijanske književnosti v Istri“.

Sodelujejo: avtorica, Nives Zudič Antonič in Irena Urbič.

 

KOPERCAPODISTRIA

torek,  17. 5.  Predvečer Foruma

17.00   Titov trg

Tomizza za Koprčane, po Tomizzevih poteh vodi Jasna Čebron

 

KOPERCAPODISTRIA

četrtek, 19. 5.

 10.30       PRETORSKA PALAČA, Titov trg 1

SIMPOZIJ KAOS KAIROS

uvodničar: Milan Rakovac

udeleženci: Iztok Osojnik (Ljubljana),  Stefano Lusa (Koper), Nora Verde

(Zagreb), Agata Tomažič (Ljubljana), Nikola Vučić (Sarajevo), Gorazd Kovačič (Ljubljana)

 

 16.00   MALA LOŽA pod Pretorsko palačo

Odprtje razstave FORUM TOMIZZA: PORTRETI

Predstavitev trojezične izdaje kratke zgodbe Marka Sosiča „Do zadnjega imena“

(Slovenski klub Trst in Forum Tomizza, 2022)

 

17.00   PESNIK NA CESTI (Vrt družine Čalija, Ul. Agrarne reforme 8a)

Loredana Bogliun, Iztok Osojnik, Aljoša Pužar, Vid Karlovšek, Selma Skenderović