Organizatorja:

Turistično, športno in kulturno društvo Sv. Miklavž Gračišče in JSKD – Območna izpostava Koper