Knjigarna Libris in Center za jezike in medkulturnost UP PEF

Vas vljudno vabita na predstavitev monografije

Kontaktna dialektologija na območju med Alpami in Jadranom.
V spomin akademiku Goranu Filipiju,

ki sta jo uredili

Suzana Todorović in Barbara Baloh,

v sredo, 1. junija 2022, ob 19. uriv Koper na Prešernov trg (Knjigarna Libris).

O knjigi, ki so jo sooblikovali priznani jezikoslovci, bosta spregovorili urednici ter avtorice in avtorji prispevkov.

Večer bo z glasbo obogatil Maer (Valter Milovan).

 

Izšla je dialektološka znanstvena monografija Kontaktna dialektologija na območju med Alpami in Jadranom. V spomin akademiku Goranu Filipiju., ki sta jo uredili Suzana Todorović, učenka akademika Gorana Filipija, in Barbara Baloh s Pedagoške fakultete UP.  Soizdajatelja sta Libris d. o. o. in UP PEF, založila pa jo je  Libris d. o. o.

Knjigo uvaja spremna beseda urednic, lavdacija (August Kovačec: Akademik Goran Filipi i jezična slika Istre) in bibliografijo Gorana Filipija, ki jo je pripravila Suzana Todorović.

Osrednji del monografije sestavlja 16 samostojnih poglavij, ki jih je napisalo 20 uglednih strokovnjakov iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Švice (Nikola Vuletić, Dunja Brozović Rončević, Hrvoje Bazina, Metka Furlan, Herta Maurer-Lausegger, David Bizjak, Alberto Giudici, Barbara Buršić-Giudici, Suzana Todorović, Lina Pliško, Sandra Tamaro, Martina Bašić, Mihaela Koletnik, Benedikta Gungl, Danila Zuljan Kumar, Jožica Škofic, Tjaša Jakop, Valter Milovan, Irena Marković, Petra Radojković in Barbara Baloh), in sicer prihajajo z Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, ZRC SAZU v Ljubljani (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša); Univerze v Zagrebu,  Univerze v Zadru, Univerze Jurja Dobrile v Puli, HAZU v Zagrebu (Zavod za lingvistična raziskovanja); Alpsko-Jadranske univerze v Celovcu in Univerze v Zürichu.  Razprave so posvečene v spomin akademiku Goranu Filipiju (1954–2021). Avtorji se ukvarjajo z dialektološkimi vprašanji (slovenska, hrvaška, romanska narečja): narečno besedje,  narečja v stiku, medjezikovno prepletanje, narečno slovaropisje, zgodovina jezika, etimologija, sociolingvistika in kulturna zgodovina. Avtorji samostojnih poglavij upoštevajo raziskovalno delo Gorana Filipija ter se navezujejo na njegovo raziskovalno področje, širše  pa sledijo spoznanjem sodobne domače in mednarodne dialektološke misli. Prinašajo nove dialektološke ugotovitve in spoznanja ‒ pokrivajo še redke bele lise na slovenskem dialektološkem zemljevidu, istrskih, kajkavski in čakavskih govorov ter nekaterih manj : manj razširjenih romanskih jezikov, ki so potomci vulgarne latinščine.

Monografija prinaša nova dognanja s področja jezikoslovja, tj. dialektologije, zgodovine jezika in slovaropisja. Osredinjena je na kritično sinhrono in zgodovinsko-razvojno jezikovno analizo slovenskih, hrvaških in romanskih narečij.