Društvo krajevno etnološke in domoznanske zbirke Hiše od Bardinca Lopar prireja nastop ljudskih pevcev in godcev, ki bo v soboto 15. oktobra in nedeljo 16. oktobra v Hiši od Bardinca v Loparju.

Poleg nastopa bodo izvajali tudi vodene oglede vaškega muzeja, na ogled pa bo razstava likovnih izdelkov osnovnošolskih otrok.

Lepo vabljeni!