P R E K A T je plesno-glasbeni performans, ki se idejno osredinja na odkrivanje, razumevanje in obravnavanje prostora. Prekat je poln premikov in gest, neprestano ustvarja dvom v prostor sam in v (so)ljudi.
Misel prekata je kolektiv.

Anastasiya Pruyidze, Valentina Tomažinčič, Nina Grmovšek Seljak, Andreas Doukas
Glasba (live): Gašper Torkar
Oblikovanje svetlobe: Jaka Varmuž
Scenografija: π
Dramaturgija: Francisco Tomsich / Natalija Gajić
Produkcija: KUD Erato

Projekt so podprli Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Mestna občina Koper, JSKD – Območna izpostava Izola, Bio Istra, ZKD MOK in Društvo Boja.