Ervin Hladnik Milharčič je publicist, prevajalec, časnikar in vojni dopisnik. Njegovi teksti precizno ubesedijo odnose družbe do sodobnih problematik. Ervin Hladnik Milharčič naslavlja ogledalo družbi v besedi, Samira Kentrić pa v likovni podobi. Pogosto se njuno umetelno izražanje dopolnjuje.

Pogovor bo vodila Irena Urbič.

Dogodek se bo izvedel v sklopu raztave: Samira Kentrić: Vizije*Visioni.

Avtorica likovnega dela je Samira Kentrić.