** Galerija je začasno zaprta za obiskovalce.

Joso Knez je akademski slikar, čigar dela s svojo barvno intenzivnostjo in motiviko ponazarjajo tako dalmatinsko kot primorsko strast, ki prežema tega avtorja. Njegova pozitivna energija in navdušenje nad življenjem se odslikava v delih s figuralno podobo, kot tudi drevesih, abstrakcijah in krajinah.

Na razstavi Upanje, glas, pot… se Knez predstavlja z deli zadnjih desetih let. Gre za velike formate, ki so del cikla, ki pa še ni popolnoma končan; v grobem bi se ga lahko razdelilo na sklope, ki zajemajo motive dreves, krajine in abstrakcijo. Njegova drevesa niso samo drevesa, temveč so še en simbol Knezu pomembnih življenjskih načel in temeljev. Primarno gre za simboliko povezave s predniki, z družino v širšem pomenu besede in simbolom samega sebe. Družinsko drevo, rodovnik, včasih ponazorjen samo kot deblo, predstavlja v drevesni strukturi urejen zapis posameznikovih prednikov, katerega namen je prikazati krvno sorodstvo oziroma povezave med posamezniki. V avtorjevih drevesih se skrivajo simbolika očeta in mame, hčere, večina družine po ženini strani. Družina je njegov največji navdih.

Med drevesa Joso Knez velikokrat umesti še pokrajino in figuro. Pogled na pokrajino izhaja iz Josu znanega okolja, iz Dalmacije in Primorske. To so odprti prostori, kamor je večinoma postavljena tudi človeška figura. Z njo se gledalec poistoveti in tako vstopi v prostor/krajino, doživlja vso globino, prostranost, svobodo.

Knezova strast se kaže tudi v koloritu samem. Njegova dela so polna barvnih kontrastov in kljub temu da mnogokrat izbere hladne barve, te dajejo gledalcu občutek topline. Četudi včasih uporabi le tri barve na eni sliki, ta deluje barvno bogata, polna in raznolika. Ko dodaja tople barve, jih dodaja spontano, v glasbenem smislu bi rekli vivace; slikanju daje prosto pot, ne poslužuje se zgolj, čopiča, temveč ritem stopnjuje z dlanjo in s prsti.

Joso Knez je slikar z lastnim slikarskim slogom, človek, ki s svojo otroško nedolžnostjo in silno energijo napaja svoja dela, ta pa napajajo njega, in tako je krog sklenjen. Upanje, glas, pot … je naslov, ki že sam veliko pove o avtorju. Joso Knez je poslušal glas in zvesto sledil svoji poti, svojemu poslanstvu v upanju, da širi dobro in pozitivno.

Joso Knez se je rodil leta 1959 v Zadru. S šestimi leti se je s starši preselil v Bertoke, kjer živi in ustvarja še danes. Leta 1978 se je vpisal na Likovno Akademijo v Benetkah ter 1982 diplomiral iz slikarstva pri prof. Zottiju. Leta 1988 je prejel štipendijo italijanske vlade za podiplomski študij v Rimu, ki mu je odprl nova obzorja ter tako kot Benetke močno vplival na oblikovanje njegovega likovnega sloga in razmišljanja nasploh. Poleg slikarstva v različnih tehnikah se je ukvarjal z zunanjo in notranjo ureditvijo prostorov, s poslikavami