**Atrij UP PEF je trenutno zaprt za obiskovalce.

🗯 Izhodišče povezovanja treh umetniških zvrsti je doživljanje umetniških del slikarja Viktorja Aleksandroviča Hartmanna, Koča na kurjih nogah, ruske pravljice Jaga Baba in glasbe Modesta Musorgskega, Koča Jage Babe.

🗯 Študenti 2. letnika magistrskega študijskega programa Zgodnjega učenja so doživljanje glasbe in ljudske pripovedke izrazili likovno. Deležni so bili drugačne izvedbe predavanj, in sicer so vsebine obravnavali celostno z medpredmetnim povezovanjem treh umetniški področij. Raziskovali, spoznavali ter analizirali so umetniške procese in pojave ter uprizorili doživeto izkušnjo v grafični tehniki monotipija. Odtisnili so enobarvne in večbarvne monotipije.

🗯 Doživeta izkušnja bo študentom v pomoč pri uporabi sodobnih pristopov k prenosu znanj v prakso, pri ustvarjanju novih idej za vključevanje umetniških dejavnosti ter njihovem povezovanju pri delu z otroki v zgodnjem obdobju.
Mentorici: dr. Bogdana Borota in dr. Eda Birsa