Zabava s skupinami:

– Majka,
– Ne Me Jugat,
– DJ Lovro.