Program:

30.7.2022 skupina Ne me jugat

31.7.2022 skupina Roxie

1.8.2022 turnir v briškoli in trešetu