Društvo letos obeležuje 25 let svojega delovanja. Vse to ne bi bilo mogoče brez trdega dela in predanosti vas – članov Društva Pristan – Univerze za tretje življenjsko obdobje Koper, animatorjev, mentorjev, upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča in predsednic. Vsak od vas je na svoj način pomagal k rasti in razvoju društva ter prispeval svoj delež k uspehu društva. Zato vas vabijo, da se jim pridružite na slovesnosti, ki jo pripravljajo ob tej pomembni obletnici.
Na slavnostni prireditvi bo predstavljen dokumentarni film z naslovom “Naših prvih 25 let”, ki prikazuje delovanje društva Pristan – Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper v zadnjih 25 letih. Film predstavlja zgodbo o uspešnem in pomembnem delu društva pri integraciji starejših v skupnost in razvijanju izobraževalne in kulturne dejavnosti za njihovo dejavno delovanje v tretjem življenjskem obdobju. Film prikazuje nekaj najboljših dosežkov društva v zadnjih 25 letih, vključno z organizacijo številnih izobraževalnih programov in kulturnih dejavnosti za starejše. V kulturnem programu bo nastopil Ženski pevski zbor Pristan in Godalni kvartet Glasbene šole Koper.