Vabljeni na ZOOM (on-line) srečanje v sredo, 14. 10. 2020 ob 18h, na temo socialnega podjetništva – priložnost za razvoj NVO.

Socialno podjetništvo predstavlja priložnost za NVO, da si z razvojem socialne inovacije oz. poslovne ideje, na eni strani zagotovijo trajnostno poslovanje, na drugi strani pa aktivno prispevajo k družbenem in okoljskem učinku in boljšem življenju v lokalni skupnosti.

Predstavljeno bo stanje na področju socialnega podjetništva v Sloveniji ter primeri NVO, ki (uspešno) delujejo kot socialno podjetje.

V drugem delu on-line srečanja se nam bo pridružil direktor Zavoda za gostinstvo in turizem Na Planoti, so.p., ki bo predstavil dobro prakso NVO kot socialnega podjetja. Namen zavoda je izvajanje različnih dejavnosti s področja spodbujanja in izvajanja turizma, športa, kulture in izobraževanja, pri čemer za njihovo izvajanje zaposluje različne ranljive skupine na trgu dela.

Na takšen način zavod ustvarja nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno integracijo in poklicno reintegracijo takšnih skupin na trgu dela. Zavod deluje tudi v javnem interesu. Trenutno zavod soupravlja z Zeliščnim centrom v Grgarskih Ravnah.

Prosimo, da se na on-line dogodek prijavite preko e-naslova info@zemljainmorje.si.

Vabljeni!