Avtomatik Delovišče predstavlja razstavo seminarja študentov Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo in Biotehnične fakultete – Oddelka za krajinsko arhitekturo pod mentorstvom prof. dr. Davorina Gazvode (BF), asist. Nejca Florjanca (BF), prof. Mihe Dešmana (FA), Vlatke Ljubanović (FA) ter doc. dr. Boštjana Bugariča (AD) in Mateje Filipič (AD).

Kustosa / Boštjan Bugarič, Mateja Filipič

🔘 prijava udeležbe: https://bit.ly/3k7hAQ9

***
Avtomatik Delovišče je s študenti in študentkami arhitekture in krajinske arhitekture tekom krajinsko načrtovalskega ter urbanistično arhitekturnega seminarja v poletnem semestru 2019/20 izvajal prostorsko delavnico z rezultatom ekološkega in enovitega prostorskega razvoja mesta Koper.

Načrtovalski proces se je pričel s prepoznavanjem prostorskih problemov mesta Koper v njegovem ožjem mestnem jedru, zlasti pa v pasu južno od njega, saj se tu prepletajo Škocjanski zatok z robom Luke Koper na vzhodu in gosto pozidani kareji med novimi prometnicami z nakupovalnimi središči, poslovnimi conami in ostanki zelenih površin. Obravnavan je bil tudi severozahodni obalni pas s promenado ob morju in novim mestnim parkom. Udeleženci delavnice so svoj kritični pogled na obstoječe razmere v prostoru ovrednotili, predlagali dopolnitve, nov program in nove prostorske rešitve širšega območja na kartah v merilu 1:5.000. Projektne naloge obsegajo različna območja obdelave s predlogom ureditve izbranega prostora in rešujejo stik Škocjanskega zatoka z morjem, preoblikovanje južnega roba historičnega jedra in načrtovanje vhoda v mesto na severni obali ob objektu blagovnih rezerv, s katerim so se ukvarjali študenti arhitekture.

Stavba blagovnih rezerv leži na meji med historičnim mestnim jedrom Kopra, luko in morjem. Prenova objekta je potekala ob predpostavki, da se objekt izloči iz pomerija luke in se ga priključi mestu z urejanjem povezave mestnega jedra z objektom z ustreznim umeščanjem novih urbanih vsebin. V tem kontekstu povežejo sveže ideje mesto z morjem in ustvarjajo novi urbani pol med Koprom, morjem in luko.

Predstavitveni urbanistično krajinski koncepti obsegajo odpiranje kanalov in urejanje bregov, stik zatoka z morjem, urejanje novih ekoloških con v SZ delu ob morju, preoblikovanje novega parka z novim programom (predstavitev ekološke zgodbe brakičnega močvirja), uvedbo mestne železnice po trasi nekdanje Porečanke, urejanje akvaponske farme, nove kulturne krajine ob obali, vrtičkarskih območij ipd.. Arhitekturna rešitev objekta blagovnih rezerv pa izhaja iz premisleka o aktivaciji potencialov obstoječega objekta in njegove ožje ter širše lokacije ter o arhitekturnih konceptih za izboljšanje mesta v socialnem, ekonomskem, urbanem in trajnostnem smislu.

Razstava je poleg urbanih delavnic, raziskav, diskusij in javnih pogovorov del programa Avtomatik Delovišča, ki meščanom ponuja vpogled na raznolike možnosti oblikovanja urbanega okolja.

***
Drugostopenjski magistrski študij krajinske arhitekture
STUDIO I. oblikovalski del; šolsko leto 2019/20, 2. semester
Mentorja: prof. dr. Davorin Gazvoda, asist. Nejc Florjanc
Študentke krajinske arhitekture: Brecelj Staša, Dimc Zala, Korenčan Klara, Košutnik Liza, Kranjc Miša, Mauer Tanja, Pernuš Anamarija in francoski študentki na izmenjavi Estaque Margaux ter Nguyen Roselyn.

Enoviti magistrski študijski program druge stopnje arhitektura
SEMINAR 5; šolsko leto 2019/20
Mentorja: izr. prof. Mihael Dešman, asist. Vlatka Ljubanović
Študenti in študentke arhitekture: Ana Florjanovič, Zala Novak, Helena Kajzer, Gregor Gašperšič, Matija Goljar, Ema Hrabrić, Metka Janko, Nina Jedlovčnik, Tadeja Koščak

Pod pokroviteljstvom župana MOK Aleša Bržana