Vabljeni na pogovor in predstavitev ustvarjanja julijske rezidentke Lee Jazbec.* Dogodek bo povezovala Tina Saražin iz Osrednje knjižnice Srečka Vilharja. Dogodek se bo odvil pred ateljejem Hiše Alojza Kocjančiča – naslov: Kubed 62a.

* Idejni projekt Meje, Zidovi in Razpoke, Lee Jazbec (1979, SLO) v Kubedu je je lokacijsko in prostorsko pogojen in je nadaljevanje njenega dela, elementi prejšnjih del pa so tesno prepleteni z novo produkcijo. Raziskovanje in umetniška produkcija je konceptualno in tehnično usmerjena v nadaljevanje lanskoletnega site-specific projekta »Polno in Prazno«, na Sečoveljskih solinah, kjer Jazbec skozi grafiko povezuje občutljiva tla sečoveljske pokrajine. Tokrat v Kubedu uporaba frotaža omogoča umetnici dokumentiranje sledi časa, »zapisane« v kraško zemljo in kamen, in izkazuje močno zanimanje za edinstvene lastnosti tal in obstoječo materijo, njeno telesnost in esenco, preko katere lahko izrazi aktualno razmišljanje v zvezi z naravo in človekovim stanjem, ki sta ponavljajoči se temi v umetničini praksi.
Skozi eksperimetntalno fotografijo, videom in instalacijo, z camero obscuro (projekt-“Rekonstrukcija projicirane slike”, (2018 — 2022), zmagovalni projekt, leta 2021 nagrajen z umetniško rezidenco Centra za eksperimentalno fotografijo Adams v Rimu), kjer so svetloba, prostor in predvsem gibanje protagonisti, ujeti v preoblikovano odprtino klasične zaslonke camere obscure v črto, dokumentira čas in pejsaž, ter vabi gledalca, da na svet pogleda drugače.
(Lea Jazbec) Raziskuje človeško eksistenco skozi kontrastne korelacije, kot so preteklost in prihodnost, vertikalno in horizontalno, skrito in vidno, statično in v gibanju. Njena pozornost je usmerjena v javni prostor, dela in projekte z lokacijsko (site specific) in prostorsko pogojenimi vsebinami ter projekti v zvezi z naravno, kulturno in industrijsko dediščino ter zapuščenimi prostori, potrebnimi revitalizacije.