Večera z navdihom: Samooskrba, samoorganiziranje in lokalna pridelava ter predelava odpadnega jedilnega olja v tržno zanimive ter okolju prijazne izdelke.

Želite spoznati navdihujoče in uspešne zgodbe?

Se ukvarjate s tem, kako zagnati svojo idejo?

Vas zanima kako priti do samooskrbe v občini?

Vabljeni na Večera z navdihom, kjer boste spoznali zgodbe ljudi, ki so prepoznali potrebe v svojem okolju in znali nanje pravilno odgovoriti ter s povezovanjem dosegli premike. Na dveh večerih z navdihom bodo predstavljeni primeri samooskrbe in samoorganiziranja ter inovativne predelave organskih odpadkov:

Torek, 20.10.2020 ob 18.30h, online Zoom

Zadruga Dobrina, zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe

Zadrugo so 2011 ustanovili pridelovalci in predelovalci z majhnih tradicionalnih kmetij z območja Slovenskih goric, ki so se preusmerile v ekološko in integrirano kmetovanje.

Temeljni namen zadruge Dobrina je razvoj malih kmetij in pravične trgovine z živili ter zagotavljanje možnosti pravičnega plačila pridelovalcem in proizvajalcem. Njen namen je tudi povezovanje podeželja z urbanim središčem, promocija in razvoj ekološkega kmetovanja, načel trajnostne lokalne preskrbe s hrano ter socialno-podjetniških dejavnosti na področju pridelave in predelave hrane, ter ohranjanje kulturne, tehnične in naravne dediščine s področja kmetijstva.

Zgodbo zadruge bo predstavil Denis Ploj, predsednik zadruge.

Sreda, 21.10.2020 ob 17h, online Zoom

Socialno podjetje BOLJE, družba za odgovorno ravnanje z odpadki

V slovenskih gospodinjstvih se premalo zavedamo, da lahko z zlivanjem odpadnega jedilnega olja v kuhinjski odtok ali WC-školjko posredno resno ogrozimo naše površinske in podtalne vode. Že en samcat liter lahko onesnaži na tisoče litrov te dragocene in za življenje nujno potrebne dobrine. Podjetje Bolje predeluje odpadno jedilno olje v tržno zanimive ter okolju prijazne izdelke. S tem želijo preprečiti, da bi se ta koristna surovina izvažala v tujino, poleg tega pa želijo zmanjšati količino odpadnega jedilnega olja, ki konča v površinskih vodotokih in podtalnici. Tako želijo vzpostaviti enoten, pregleden ter cenovno ugoden sistem odvoza bioloških odpadkov, ne glede na njihovo velikost oz. dinamiko povzročanja odpadkov. Njihov prepoznaven produkt predstavljajo dišeče naravne sveče OILRIGHT. Gre za najbolj ekološki način recikliranja odpadnega jedilnega olja, saj je sveča izdelana iz odsluženega vira, ki sicer predstavlja veliko nevarnost za okolje. Če se izdelave sveče lotite sami, bo to tudi najbolj zabavna sveča na svetu.

Zgodbo podjetja bo predstavil direktor Bogdan Dobnik.

Socialno podjetništvo temelji na spodbujanju družbenih in okoljskih inovacij, z namenom reševanja problemov oz. izzivov v lokalnih skupnostih na podjetniški način. Ključni cilj ni doseganje dobička, ampak čim večji družbeni in okoljski učinek (dobrobit) ter višja kvaliteta življenja in ohranjanje okolja ter narave v lokalni skupnosti.

Prosimo, da se na dogodka prijavite preko elektronske prijave na naši spletni strani Las Istra. Po prejeti prijavi vam bodo poslali tehnična navodila za dostop. Za morebitne informacije in vprašanja so dosegljivi na: info@zemljainmorje.si oz. 041 376 561.

Zaradi trenutnih omejitev, bo izobraževanje potekalo v on line izvedbi preko aplikacije Zoom.

Vljudno vabljeni!