Hiša je bila zgrajena pred dvestotimi leti in je ena izmed še obstoječih tipičnih istrskih hiš v vasi, kjer se še vidi zidanje naših prednikov, na oknih vidimo gradele, ki so onemogočale krajo imetja te družine, v prvo nadstropje vodijo kanite stopnice-škale in baladur. Krajani se še spomnijo zadnjih gospodarjev te ga objekta in sicer gospodarja Stankota in gospodinje Pepe, imela sta 11 otrok, ki so se ob gospodarski krizi 1929 razpršili na vse strani sveta.

Hiša – muzej se deli: na istrsko črno kuhinjo, vinsko klet, domoznansko zbirko in dvorišče krasi lupa pod katero je skrita mlatilnica 1803. leta.

Zakaj Hiša od Bardinca? – zaradi razpoznavnosti na Obali in zaradi zgodovinskih dejstev iz časa avstroogrske ko Marija Terezija uredila kataster in Franc II postavil svojim tlačanom šoranome ali nadimke.

V Hiši od Bardinca in na njenem dvorišču-kurti se izvajajo razni ljudsko- kulturni dogodki tako za otroke kot za starejšo publiko; tako v vas privabljamo obiskovalce. V hiši je urejen kotiček »turistično informacijsko točko Slovenske Istre«, tu se dobijo razne zgibanke iz vse Obale, na voljo je tudi turistični računalnik.

Hiša od Bardinca je last Mestne občine Koper, dana v upravljanje KS Marezigeˇ, za upravljanje pa skrbi ga. Dorina Dobrinja, za finančno plat poslovanja pa njeno društvo.

Za ogled je možen dogovor na tel. št. 05 655-0425 ali gsm: 041 833 768, dogovarjanje je mogoče tudi preko elektronske pošte na naslov: dorina.dobrinja@siol.net ali dorina.dobrinja@gmail.com.