Gre za sladkovodno mokrišče, ki predstavlja rastlinski in živalski življenjski prostor.

Čeprav kal uredi človek (prvotno zaradi napajanja živine), se razvije v pomemben naravni element.

Na območju slovenske Istre imajo puči velikokrat vir vode, ki ne presahne. Vseeno je zanje značilno nihanje vodne gladine, temperature in količin hranilnih snovi. Vse to pa je razlog, da puče naselijo različne vrste živali in rastlin. Nekatere živali pa v kalih le pijejo vodo.

Žabe, kačji pastirji in druge živali brez pučev v našem okolju ne bi preživele.

Puč v Borštu je eden izmed večjih v Istri. Obnovljen in opremljen z informativnimi tablami, ki pojasnjujejo življenje v in ob njem v različnih obdobjih, je idealna postojanka za naravoslovni dan.

V naši občini je veliko kalov, ki so registrirani kot naravna vrednota lokalnega pomena (v Čenturju, Črnotičah, Dolu pri Hrastovljah, Glemu, Krkavčah, Poletičih, Pomjanu, Pregari, Poletičih, Pučah, Sirčih, Socerbu, Sokoličih, Srgaših, Tinjanu, Zazidu, pri Kastelcu).