Ponuda objedinjena u turističkom proizvodu Hrastovlje – doživljaj u Istri omogućuje potpun obilazak kulturno-povijesnih zbirki i objekata u selu Hrastovlje te degustaciju lokalnih gastronomskih proizvoda.

Više na: www.istrankatours.com