Rijeka Dragonja duga je otprilike 30 km i granična je rijeka između Slovenije i Hrvatske te prirodna veza između Krške visoravni, flišne Istre i Jadranskog mora.

Rijeka je svojim pritokama stvorila slapove, slapišta, prevjese, prirodne bazene i meandre. Svakako treba pogledati najviši slap u slovenskoj Istri – slap pri Trebešah.

Dragonja je u donjem dijelu doline, na izljevu u more, oblikovala ravninu na kojoj su nastale Sečoveljske solane.

Na obalama rijeke možete vidjeti maslinike, vinograde i šarolik izbor drugih biljaka i životinja koje su se prilagodile posebnom „ritmu“ rijeke.

U dolini Dragonje nekada je radilo oko 40 mlinova, a danas možete pogledati obnovljene objekte: Kodarinov mlin (ispod Koštabone) i Mazurinov mlin (ispod Trseka) te ostatke nekih drugih mlinova.