Přibližně 30 km dlouhá Dragonja je hraniční řekou mezi Slovinskem a Chorvatskem, přirozenou spojnicí Krasové náhorní plošiny, flyšové Istrie a Jadranského moře.

Řeka se svými přítoky vytvořila vodopády, převisy, hrnce a meandry. Za návštěvu určitě stojí nejvyšší vodopád slovinské Istrie, vodopád u vsi Trebeše.

V spodní části údolí, kde se vlévá do moře, řeka vytvořila rovinu, na níž vznikly Sečoveljské soliny.

Kolem říčních břehů si můžete prohlédnout olivové sady, vinohrady a pestrý soubor rostlin a živočichů přizpůsobených na zvláštní »rytmus« řeky.

V údolí řeky Dragonja bylo v minulosti v provozu 40 mlýnů. V současnosti si lze prohlédnout Kodarinův mlýn (pod Koštabonou) a Mazurinův mlýn (pod Trsekem) a zbytky některých dalších mlýnů.